Hyppää sisältöön

Tahko Action Plan kehittää matkailua ympäri vuoden

Tahko tavoittelee roimaa matkailijamäärien kasvua lähivuosina ja tätä varten on toteutettu Tahko Action Plan, tiivis suunnitelma kehittämiskohteista vuoteen 2022 mennessä. Tahkon olemassa olevan tarjonnan ympärivuotisen kehittämisen vuoksi voimakas painotus on ollut lumettoman ajan sisältötekijöissä.

Action Plan toimii ajo-ohjeena

Nyt kasattu Tahko Action Plan on ikään kuin ajo-ohje siitä, mitä Tahkon toimijoiden osalta on päätetty toteuttaa lähitulevaisuudessa. Suunnitelmassa on listattuna investointeja aktiviteetteihin ja muihin sisältöihin 17,85 miljoonan euron ja muihin tukeviin infrahankkeisiin 12,1 miljoonan euron edestä seuraavien vuosien aikana vuoteen 2022 mennessä.

”Tahkolla on yrityksillä menossa paljon suunniteltuja kehittämiskohteita ja investointeja, mutta yritysten keskinäinen tieto eri hankkeista oli heikkoa. Halusimme tuoda kaikki suunnitelmat yhteen ja etsiä sellaisia asioita, jotka hyödyntäisivät mahdollisimman laajasti kaikkia toimijoita”, perustelee Kuopion vt elinkeinojohtaja Unto Juutinen tarvetta tehdä Tahko Action Plan.

”Jo pelkkä selvitysvaihe on saanut yritykset käymään keskenään läpi suunnitelmia ja investointikohteiden koordinointi on tiivistynyt. Nyt yrityksien yhteinen tahtotila on ohjaamassa toimintoja”, Juutinen jatkaa.

Koko prosessin selkeänä ohjenuorana on ollut liiketoiminnan kehittäminen.

”Olemme Tahkolla vuosien varrella erinäisissä yhteyksissä todenneet sen, että alue kiinnostaa matkaajia ja myös investoreita. Esimerkiksi vuoden 2010 jälkeen on Tahkolle investoitu yli 10 miljoonaa euroa. Nyt valmistunut Action Plan -työ uusine selvitettyine vetovoimatekijöineen valaa uskoa tulevaisuuteen jo alueella toimivien yritysten vahvasta tahtotilasta kehittää alueesta aidosti ympärivuotinen keskus”, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen.

Painopiste lumettoman ajan aktiviteeteissa

Tahko on ollut pitkään tunnettu eräänä Suomen suurimmista laskettelukeskuksista ja esimerkiksi Tahkonrinteisiin on tarkoitus lähivuosina investoida noin 10 miljoonaa euroa. Jatkossa kuitenkin Tahkon luonnetta nimenomaan ympärivuotisena matkailukeskuksena painotetaan voimakkaasti. Jo aiemmin Tahkolla on aloitettu tarmokas tapahtumien kehitystyö ja tätä varten Tahkolla on muun muassa rakennettu erillinen Tahko Event Park sekä palkattu tapahtumien kehittämispäällikkö.

”Pääsemme tulevina kuukausinakin viestimään jälleen uusista tapahtuma-avauksista Tahkolle. Tahko selkeästi kiinnostaa kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumajärjestäjiä tapahtumien pitopaikkana. Liikkumista ja aktiivisuuutta lisäävien tapahtumien rinnalle odotan paljon nyt Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustamalta Kuopio Convention Bureau Oy:ltä nimenomaan korkean profiilin osaamis- ja yritystapahtumien saralla”, summaa Tahkon tapahtumien kehityspäällikkö Karolina Huuhtanen.

Seuraavaksi panostetaan aktiviteetteihin ja Tahko tulee olemaan vahvasti mukana kahden lumettomana aikana suuria ihmismääriä liikuttelevien aktiviteettien, eli retkeilyn ja maastopyöräilyn toimintakentässä.

Retkeily on todellinen megatrendi ja tähän vastauksena liikkeelle on Tahkolla jo lähtenyt retkeilyreittien kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Tahkon kyläyhdistys ja hankkeen johdosta Tahkon retkeilyolosuhteet tulevat kehittymään nykyaikaiselle tasolle.

”Haluamme tuoda Tahkoa ympäröivän upean luonnon kaikkien tavoitettavaksi ja siksi olemme nyt laittamassa reitit, taukopaikat ja opasteet nykyajan vaatimusten tasolle”, toteaa Tahkon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskanen.

Jo toteuttamispäätöksen saaneet Tahkon portaat, eli Suomen pisimmät portaat ja vaijeriliuku yli Tahkolahden tuovat lisäsyyn lähteä Tahkolle retkeilemään tuomalla lisämielenkiintoa retkeilyn sisältöihin.

Maastopyöräilyn suhteen Tahkon tavoitteena on kohota Suomen johtavaksi bike parkiksi. Tahkolla on jo maastopyöräilyssä hyvät perinteen Suomen suurimman maastopyöräilytapahtuman Tahko MTB:n sekä muiden vuosittaisten pyöräilyn erikoistapahtumien johdosta. Lisäksi Savo MTB ry on toteuttanut Tahkorinteille alamäkipyöräilyradat. Nyt tätä kokonaisuutta on tarkoitus kehittää edelleen monin eri keinoin. Tahkon kyläyhdistyksen hankkeessa merkitään uusia maastoreittejä harrastajien runkoreiteiksi. Lisäksi maastopyöräilijöiden tarpeita otetaan huomioon vuokraustoiminnan laajentamisella, pyörien pesupaikoilla sekä Pump trackillä. Suunnitelmissa on kehittää Tahkosta entistä useamman aktiiviharrastajan sekä satunnaisen matkailijan kannalta valtakunnan vetovoimaisin pyöräilykeskus.

”Me olemme erittäin motivoituneita kehittämään maastopyöräilymahdollisuuksia Tahkolla, koska näemme pyöräilyn eräänä megatrendeistä. Olemme hankkimassa vuokrakäyttöön uusia sähköavusteisia leveärenkaisia maastopyöriä, jotta kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa maastopyöräilyä. Uskon tulevaisuudessa pyöräilyn avaavan runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia perinteisten moottorisoitujen tai muiden aktiviteettien rinnalle”, avaa Tahko Safareiden omistaja Arto Jauhiainen suunnitelmiaan.

Tahkolla myös kaksi megahanketta

Jo aiemmin on Tahkolla lähtenyt liikkeelle kaksi erillistä megaluokan hanketta, joissa tavoitellaan erittäin suuria investointeja Tahkolle. Toinen hankkeista tiivistyy kallioon louhittavan jäähallin sekä siihen kiinteästi liittyvän majoituskokonaisuuden ympärille. Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 miljoonaan euroa. Hankkeen taustavoimana toimii Janne Ruotsalainen.

Toinen hankkeista on Tahkon tunnetuimman ideanikkarin Matti Kuosmasen visio Tahko365. Tässä 150 miljoonan hankkeessa on  suunnitteilla sisätiloihin sijoittuvat kesä- ja talvimaailmat suomalaista luontoa kunnioittaen sekä yli satametrinen tornitalo, johon sijoittuisivat tulevaisuudessa sekä hotelli että paljon alueen jatkokehittämista palvelevia muita toimintoja, kuten kongressikeskus.

Molemmat megahankkeet ovat tällä hetkellä rahoituksen etsintävaiheessa.

Kansainvälistymisestä kasvun veturi

Tahkolla on ollut kokoonsa nähden yllättävän pieni ulkomaalaismatkailun osuus. Tätä osuutta lähdetään nyt keskittyneesti kasvattamaan.

”Ulkomaalaismatkailu Tahkolle on pääasiassa ollut venäläismatkailijoiden varassa. Viimevuosien kuohunta on osoittanut, kuinka vaarallista on olla yhden kortin varassa, kun venäläismatkailun tiputus leikkasi nopeasti ulkomaalaismatkailijoiden määrää Tahkolla. Tämän johdosta haluamme laajentaa markkinoita ja yhtenä suuntana tutkimme Aasian kasvavia markkinoita”, summaa Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n puheenjohtaja Ville Puustinen.

”Meillä on parhaillaan käynnistymässä hanke, jonka avulla keskitymme kehittämään oikeanlaisia tuotteita Aasian markkinoille sekä hiomme myyntiketjua oikeanlaiseen iskuun”, Puustinen jatkaa.

Hanke viedään nyt käytäntöön Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toimesta ja ensimmäiset toimenpiteet Aasian suuntaan aiotaan aloittaa jo vuoden 2017 aikana.

Teksti ja kuvat: Kuopio-Tahko Markkinointi